KKO 1972 II 74

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1972 II 74. Annettu 15.11.1972.

Uskottua miestä ei katsottu voitavan määrätä päättämään sairasta henkilöä koskevasta laitoshoitosopimuksesta, kun viimeksi mainittu oli ilmoittanut vastustavansa sanotun sopimuksen tekemistä. (553/275 VD 1972)

Iisalmen kaupungin holhouslautakunnan hakemuksesta ja kuultuaan maanviljelijä Edvin Lukkarista, koska Lukkarinen sairautensa ja heikon kuntonsa vuoksi tarvitsi uskotun miehen ja oli ilmoittanut suostuvansa uskotun miehen määräämiseen, Iisalmen RO p. 27/3 1972 holhouslain 66 §:n nojalla määräsi maanviljelijä Leevi Kraftin Lukkarisen uskotuksi mieheksi mahdollisen laitoshoitosopimuksen tekemistä sekä Lukkarisen maatalouskiinteistön ja muun omaisuuden hoitamista varten

Itä:Suomen HO, jonka tutkittavaksi Lukkarinen saattoi jutun vaatien RO:n päätöksen kumoamista, p. 13/6 1972 jätti asian RO:n päätöksen varaan.

Lukkarinen pyysi oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n päätökseen ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen.

KKO (oikeusneuvokset Ekholm, Schwindt, Salervo ja Jalanko) p. myönsi muutoksenhakuluvan, tutki asian ja katsoi, ettei ollut syytä muuttaa HO:n päätöstä muulla tavoin kuin että, koska Edvin Lukkarinen oli ilmoittanut vastustavansa kysymyksessä olevan laitoshoitosopimuksen tekemistä eikä Leevi Kraftia näin ollen voitu määrätä solmimaan Lukkarisen puolesta sanottua sopimusta, Kraftille annettua uskotun miehen määräystä muutettiin siten, että hänen tehtävänään oli vain Lukkarisen maatalouskiinteistön ja muun omaisuuden hoitaminen.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto.

Oikeusneuvos Heinonen: en myönnä muutoksenhakulupaa. Äänestyksen tuloksen johdosta velvollisena lausumaan itse asiasta katson, ettei ole esitetty syytä muuttaa HO:n päätöstä, jonka siis jätän pysyväksi.