KKO 1948 II 124

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1948 II 124. Annettu 4.3.1948. Työmies Niilo Rikhard Rosengren - työmies Allan Malakias Heikkilä; vahingonkorvaus sen johdosta, että alaikäiselle määrätty uskottu mies oli laiminlyönyt moittia alaikäisen vahingoksi tehtyä testamenttia. Porin RO p. 10/10 1946 lausui Allan Malakias Heikkilän Niilo Rikhard Rosengrenia vastaan nostamasta kanteesta selvitetyksi, että Rosengren, joka 28/4 1941 oli määrätty silloin alaikäisen Heikkilän uskotuksi mieheksi vastaanottamaan tiedon Heikkilän 20/1 1941 kuolleen äidin Jenny Aleksandra Jalosen jälkeen valvottavasta, Jalosen ja tämän miehen, Heikkilän isäpuolen työmies Isak Villehard Jalosen 27/12 1932 tekemästä keskinäisestä kirjallisesta testamentista, jonka mukaan toisen puolisoista kuollessa eloonjäänyt oli saapa omakseen pesän kaiken omaisuuden, ja, mikäli syytä ilmaantui, moittimaan tuota testamenttia, oli ilman perusteltua syytä laiminlyönyt moittia sitä Jenny Aleksandra Jalosen kuoleman jälleen, joten testamentti Heikkilän osalta oli jäänyt lainvoimaiseksi, vaikka hän perintökaaren 17 luvun 5 §:n mukaan olisi testamentista huolimatta ollut oikeutettu saamaan 1/3 osan äitivainajansa jäämistön 5/6 osasta, ja hänelle Rosengrenin laiminlyönnin johdosta siten oli aiheutunut oikeuden 50,000 markan suuruiseksi arvioima vahinko. Sen vuoksi RO velvoitti Rosengrenin suorittamaan Heikkilälle korvauksena sanotusta, Rosengrenin laiminlyönnin Heikkilälle aiheuttamasta vahingosta 50,000 markkaa 5 prosentin koikoineen haastepäivästä 13/8 1946 ja 3,800 markalla korvaamaan Heikkilän oikeudenkäyntikulut. Turun HO t. 25/7 1947: ei muutosta. KKO t. katsoi, ettei ollut esitetty syytä muutoin muuttaa HO:n tuomiota kuin että, koskei Allan Malakias Heikkilän sen johdosta kärsimä vahinko, ettei sanottua testamenttia ollut moitittu, ollut arvioitava 30,000 markkaa suuremmaksi, Niilo Rikhard Rosengrenin Heikkilälle maksettavan vahingonkorvauksen määrä alennettiin 30,000 markaksi RO:n määrämine korkoineen ja oikeudenkäyntikulunkien korvauksineen.