KKO 1938 II 464

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1938 II 464. Kartoittaja Juho Ikonen; konkurssiin asettaminen. Sittenkuin Viipurin lääninhallitus oli 12/8 1932 annetulla, lainvoiman saaneella päätöksellä velvoittanut Juho Ikosen hänen 3/9 1928 haltijalle tunnustamansa velkakirjan nojalla maksamaan sen silloiselle haltijalle velkakirjan sisällyksen 50,000 markkaa 10 prosentin korkoineen ja lainhakukulujen korvauksineen, Osakeyhtiö Ara Aktiebolag, jolle velkakirjaan ja sanottuun päätökseen perustuva saaminen sittemmin oli siirtynyt, oli Helsingin RO:teen 16/12 1937 annetussa kirjelmässä anonut, että Ikonen, koska häneltä saman joulukuun 4 p:nä toimitetussa ulosmittauksessa oli havaittu puuttuvan varoja velkakirjan suorittamatta olevan 30,436 markan määrän korkoineen ja lainhakukulujen korvauksen maksamiseen, asetettaisiin konkurssiin. Hakemuksen johdosta kuultuna Juho Ikonen oli vastustanut anomusta väittäen, että hän velkakirjan määrästä oli saanut ainoastaan 30,000 markkaa, että hän tätä velkaansa jo 10/1 1930 oli maksanut 17,500 markkaa ja että häneltä lääninhallituksen päätöksen nojalla oli 6/3 1936 ulosotettu 19,564 markkaa 45 penniä. RO 30/12 1937, koska Osakeyhtiö Ara Aktiebolag oli näyttänyt, että sillä oli selvä ja riidaton saaminen Juho Ikoselta ja että Ikoselta toimitetussa ulosmittauksessa oli puuttunut varoja velkansa maksamiseen, eikä Ikonen ollut näyttänyt voivansa tyydyttää yhtiötä eikä myöskään asettanut hyväksyttävää takausta tai muutakaan vakuutta yhtiön saamisesta, määräsi konkurssisäännön 6 §:n nojalla Ikosen omaisuuden luovutettavaksi konkurssiin. Turun HO 23/5 1938 jätti asian RO:n päätöksen varaan sekä velvoitti Juho Ikosen korvaamaan Osakeyhtiö Ara Aktiebolagin asiasta HO:ssa olleet kustannukset. KKO p: ei muutosta.

Huom! Kangas, Urpo: Uskottu mies holhousoikeuden järjestelmässä. Tampere: A-Tieto Oy, 1987. S. 343. Teoksessa viitataan tähän tapaukseen, mutta tässä siteerattuna tapauksella on aivan eri sisältö kuin Kankaan kirjassa.