KKO 1949 II 256

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1949 II 256. Annettu 23.8.1949. Rouva Alma Akvelina Jääskeläinen-- maanviljelijä Pekka Pasanen; holhoustilin antamiseen velvoittaminen; kysymys siitä, oliko oikeus vaatia tiliä vanhentunut. Alma Akvelina Jääskeläinen oli 5/9 1947 toimitetuin haastein Sulkavan KO:ssa vaatinut, että koska Pekka Pasanen, jonka mainittu KO oli 13/1 1925 määrännyt Jääskeläisen holhoojaksi, ei ollut Jääskeläisen useista vaatimuksista huolimatta antanut Jääskeläiselle tiliä tuosta holhoustoimesta, joka oli päättynyt Jääskeläisen tultua 22/5 1926 täysi-ikäiseksi, Pasanen velvoitettaisiin viipymättä antamaan Jääskeläiselle tili tuosta holhoustoimesta ja luovuttamaan Jääskeläiselle hänelle kuuluvat varat. Pekka Pasasen vastustettua kannetta ja asianosaisten anottua korvausta oikeudenkäyntikuluistaan KO p. 24/9 1947: koska Pasanen oli esittänyt erinäistä näyttöä siitä, että hän oli Alma Akvelina Jääskeläisen tultua täysi-ikäiseksi tehnyt Jääskeläiselle tilin puheena olevasta holhoustoimesta, sekä asianhaarat muutenkin ja erikoisesti se seikka, että holhoustoimen päättymisestä oli jo kulunut yli 21 vuotta, tukivat tätä näyttöä, KO hylkäsi kanteen ja velvoitti Jääskeläisen suorittamaan Pasaselle oikeudenkäyntikulujen korvaukseksi 1,500 markkaa. Itä-Suomen HO t. 1/7 1948: ei muutosta. KKO (presidentti Möller, oikeusneuvos Johanson, entinen oikeusneuvos Molin ja oikeusneuvosmies Carlson) t: koska Alma Akvelina Jääskeläinen ei ollut näyttänyt 10 vuodessa ennen 12/6 1947, jolloin Jääskeläinen esitetyn selvityksen mukaan ennen jutun vireillepanoa oli muistuttanut Pekka Pasasta tämän tilintekovelvollisuudesta, vaatineensa Pasaselta puheena olevaa tilintekoa eikä myöskään että Pasasen hallussa olisi Jääskeläiselle kuuluvia varoja, KKO jätti HO:n tuomion lopputuloksen voimaan. (Oikeusneuvos Nevanlinna: ei muutosta.)