KKO 1939 II 473

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1939 II 473. Annettu 11.10.1939. Talollinen Hannes Petter Lahtela ja kauppias Frans Oskar Bäckmand; vahingonkorvausta vaadittu kahdelta holhouslautakunnan jäseneltä sillä perusteella, ettei lautakunta ollut vaatinut holhoojalta tiliä hänen holhottiensa varojen hoidosta; kanne hyväksytty. Talollisten Vieno Fabian ja Uuno Javaruksen kanteesta Kemijärven KO p. 19/10 1938 lausui selvitetyksi, että Kemijärven kunnan holhouslautaunta oli vuosina, 1929 - 1936 laiminlyönyt velvollisuutensa vaatia silloin alaikäisinä olleiden Vieno Fabian ja Uuno Javaruksen holhoojalta, 21/2 1936 kuolleelta talolliselta Matti Suopankilta tiliä holhottiensa varojen hoidosta, minkä vuoksi ja kun Suopanki siten oli saanut tilaisuuden käyttää näitä varoja omiin tarpeisiinsa niin, että Vieno Fabian ja Uuno Javarus olivat kärsineet, ensiksimainittu 10,103 markan 60 pennin ja Uuno Javarus 13,374 markan 44 pennin vahingon velvoitti Hannes Petter Lahtelan ja Frans Oskar Bäckmandin, joista Lahtela puheenaolevana aikana oli toiminut holhouslautakunnan puheenjohtajana ja Bäckmand jäsenena, siten laiminlyömisellään aiheuttamansa vahingon korvaukseksi yhteisvastuullisesti holhouslautakunnan jäseninä tuona aikana myöskin olleiden kunnallislautakunnan esimiehen Vilho Möllärin, kauppias Väinö Ingerön ja talollisen Matti A. Kulpakon kanssa suorittamaan Vieno Fabian Javarukselle 10,103 markkaa 60 penniä ja Uuno Javarukselle 13,374 markkaa 44 penniä 5 prosentin korkoineen joulukuun 31 p:stä 1937 sekä korvaamaan Vieno Fabian ja Uuno Javaruksen oikeudenkäyntikulut. Vaasan HO, jonka tutkittavaksi Hannes Petter Lahtela ja Frans Oskar Bäckmand olivat saattaneet jutun, p. 18/4 1939 jätti KO:n päätöksen muutoin voimaan paitsi että, koska Vieno Fabian ja Uuno Javarus kerrotuin tavoin olivat kärsineet, ensin mainittu 22,037 markan 7 pennin ja Uuno Javarus 25,537 markan 8 pennin suuruisen vahingon, ja näistä eristä oli saatu perityksi Matti Suopankin kuolinpesältä, Vieno Fabian Javaruksen varoja yhteensä 13,332 markkaa 60 penniä ja Uuno Javaruksen varoja 13,659 markkaa 96 penniä, KO:n maksettaviksi määräämät vahingonkorvaukset alennettiin Vieno Fabian Javaruksen kohdalta 8,707 markaksi 47 penniksi, oikeastaan 8,704 markaksi 47 penniksi ja Uuno Javaruksen kohdalta 11,877 markaksi 12 penniksi. Hannes Petter Lahtela ja Frans Oskar Bäckmand hakivat muutosta; ja oli muutoksenhakukirjoituksen allekirjoittajiksi merkitty myöskin Vilho Mölläri, Väinö Ingerö ja Matti A. Kulpakko. Vieno Fabian ja Uuno Javarus olivat KKO:teen antaneet vastineeksi aiotun kirjoituksen. KKO p. jättäen huomioon ottamatta, mitä muutoksenhakukirjoituksessa oli Vilho Möllärin, Väinö Ingerön ja Matti A. Kulpakon puolesta esitetty, koskei hovioikeudenauskultantti Nils Rein, joka KKO:teen oli antanut tuon kirjoituksen, ollut näyttänyt olevansa valtuutettu heitä edustamaan, samoin kuin senkin, mitä Vieno Fabian ja Uuno Javarus olivat tahtoneet esittää vastineeksi valitukseen, koskei heiltä ollut vastinetta vaadittu, KKO katsoi, etteivät Hannes Petter Lahtela ja Frans Oskar Bäckmand olleet esittäneet syytä muuttaa HO:n päätöstä, joka siis jäi pysyväksi.