KKO 1929 II 607

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1929 II 607. J. Tuomisto-Kokko y.m. - holhousasia. Ilmajoen KO oli Tuohisto-Kokon y.m. anomuksesta 18/5 1928 vahvistanut 30/4 1928 tehdyllä kauppakirjalla päätetyn kaupan, jolla Mäkisaari alaikäisten Eino ja Aarne Tuohisto-Kokon holhoojana oli J. Tuohisto-Kokolle y.m. myynyt mainittujen alaikäisten omistaman Ilmajone pit. Kokkolan  kylässä olevan Verhon tilan R. N:o 415, lukuunottamatta erästä kauppakirjassa lähemmin määrättyä maaaluetta; mutta kun Vaasan HO, paitsi muiden, alaikäisille tuon kaupan varalle sittemmin määrätyn uskotun miehen S. Latva-Raskun HO :teen tekemän kantelun johdosta oli 26/11 1928, koska KO:n ei olisi pitänyt ratkaista asiaa ennenkuin silloin jo 18 vuotta täyttänyttä Eino Tuohisto-Kokkoa ja alaikäisten lähimpiä sukulaisia oli asiasta kuultu, kumonnut KO:n päätöksen ja palauttanut asian KO:teen uudestaan käsiteltäväksi, niin KO Tuohisto-Kokon y. m. uudelleen siellä tekemän anomuksen johdosta ja kuultuaan Eino Tuohisto-Kokkoa ynnä eräitä alaikäisten sukulaisia 13/3 1929 jälleen vahvisti p. a. kaupan. Vaasan HO 17/6 1929 kumosi KO:n päätöksen ja hylkäsi Tuohisto-Kokon y. m. anomuksen. Sen ohessa HO päätökseensä merkitsi, että siihen holhouslain 74 §:n 2 mom. mukaan ei saanut hakea muutosta. KKO p.: koska Tuohisto-Kokko y. m. ollut ollut asianomainen hakemaan k. o. kaupan vahvistamista eikä heillä siis ollut puhevaltaa HO:n päätöksestä, jätettiin heidän niin anomuksensa kuin kantelunsakin tutkimatta.