KKO 1928 II 259

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1928 II 259. Annettu 6.9.1928. I. Tikka — H. Kastinen holhoustilin antaminen. Ilomantsin KO:ssa I. Tikka oli vaatinut, että, koska H. Kastinen, joka oli ollut Tikan holhoojana ei ollut Tikan tultua täysi-ikäiseksi antanut hänelle tiliä holhoojantoimestaan, Kastinen velvoitettaisiin antamaan mainittu tili. KO 23/8 1927, koska Kastinen oli saman elokuun 20 päivänä toimittanut Tikalle holhoustilin, hylkäsi kanteen, mutta siihen katsoen, että tilin antaminen oli tapahtunut vasta sen jälkeen kuin, haaste asiassa oli annettu Kastiselle tiedoksi, velvoitti Kastisen korvaamaan Tikan oikeudenkäyntikulut 500 markalla. Viipurin HO 12/1 1928: ei muutosta. KKO tuom.: koska Kastisen Tikalle toimittama edellä mainittu tili sisälsi ainoastaan yleiskatsauksen Tikan ja hänen veljensä, niinikään Kastisen holhottavana olleen M. Tikan omaisuuden hoidosta, eikä se niin ollen vastannut sitä velvollisuutta holhoustoimen päätyttyä tehdä tili Tikalle, mikä Kastisella 19/8 1898 annetun holhouslain 62 §:n mukaan oli, sen tähden ja kun Kastinen siis ei ollut vielä täyttänyt tilintekovelvollisuuttaan, KKO harkitsi oikeaksi, muuttaen HO:n tuomiota, velvoittaa Kastisen ennen 1/2 1929 antamaan Tikalle holhoojantoimestaan saatavissa oleviin todisteihin perustuvan tilin, joka vksityiskohtaisesti osoitti, mitä Tikan omaisuutta Kastinen holhoojana oli saanut haltuunsa, ja, mikäli sitä ei ollut jäljellä, mihin se oli muutettu tai muuten käytetty, jääden HO:n tuomio muuten, eli mikäli koski oikeudenkäyntikulujen korvausta, pysyväksi.