KKO 1939 II 42

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1939 II 42. Annettu 20.1.1939. Varatuomari Yrjö Evald Sipari ja tilintarkastaja Lauri Alfred Sipari -- neiti Hilma Vilhelmiina Sjöblom; velkomus velkakirjan nojalla. Haminan RO Hilma Vilhelmiina Sjöblomin kanteesta p. 17/l 1938 lausui selvitetyksi, että Yrjö Evald Sipari oli 16/10 1931 omasta puolestaan sekä saman lokakuun 12 p:nä annetun valtakirjan nojalla konsuli Josef William Sipari-vainajan jakamattoman kuolinpesän toisten osakkaiden, muiden muassa Lauri Alfred Siparin, puolesta tunnustanut Hilma Vilhelmiina Sjöblomille tämän sisarensa konsuli Siparin vaimovainajan Karoliina Siparin jälkeen perimästä, konsuli Siparin 9/9 1929 tehdyllä kauppakirjalla Hilma Vilhelmiina Sjöblomilta ostamasta perintöosuudesta 50,000 markan suuruisen velkakirjan, minkä velkakirjan sisällyksestä vuosina 1929 ja 1930 oli kumpaisenakin vuonna erääntynyt 5,000 markkaa ja jäännös 40,000 markkaa oli maksettava siten, että vuonna 1931 ja kunakin seuraavana vuonna oli suoritettava 5,000 markkaa ilman korkoa. Sen vuoksi RO velvoitti Yrjö Evald ja Lauri Alfred Siparin yhteisvastuullisesti jutussa myös vastaajina olleiden muiden konsuli Siparin jakamattoman kuolinpesän osakkaiden, nimittäin entisen luotsin Anton Siparin rautatienvirkamies Johan Alfred Lönnqvistin, kunnalliskodin johtajattaren Elin Matilda Lönnqvistin, insinööri Artturi Siparin, farmaseutti Edit Saara Sofia Siparin, luotsinlesken Karoliina Siparin ja. hänen miesvainajansa Taavi Siparin jakamattoman kuolinpesän muiden osakkaiden metsänhoitajan Aarne Taavi Siparin, maanmittausinsinöörinvaimon Ilma Arvilommin, työnjohtajanvaimon Aina Suortin, maanviljelijänvaimon Eeva Mäkelän ja opettajanvaimon Helga Lehtovaaran sekä konsuli Siparin vaimovainajan sisaren entisen konttoristin Ida Sjöblomin jakamattoman kuolinpesän osakkaiden: lautatarhanhoitajan August Vesterisen sairaanhoitajattaren Mariana Sjöblomin holhoojana, neiti Fanny Karoliina Sjöblomin konttoristi Elli Karoliina Salon, filosofiankandidaatti Tauno Gottfrid Salon, konttoripäällikönvaimon, kansakoulunopettajan Irja Vendla Irene Miettisen, voimistelunopettajan Kaarlo Viljam Salon ja Lauri Tapio Salon kanssa suorittamaan Hilma Vilhelmiina Sjöblomille alkuperäiselle velkakirjalle tehtävää kuittausta ja eri kuittia vastaan velkakirjan sisällyksestä kunakin vuonna vuosina 1929 - 1936 erääntyneet 5,000 markkaa eli yhteensä 40,000 markkaa sopimuksen mukaisine korkoineen erääntyneille erille nimittäin: 5 l/2 prosentin mukaan velkakirjan antopäivästä lokakuun 16 p:stä 1931 saman vuoden loppuun, 6 prosentin mukaan tammikuun 1 p:stä 1932 seuranneen huhtikuun 30 p:ään, 5 ½ prosentin mukaan toukokuun 1 p:stä 1932 seuranneen kesäkuun 30 p:ään 5 prosentin mukaan heinäkuun 1 p:stä 1932 kesäkuun 30 p:ään 1933, 4 ½ prosentin mukaan heinäkuun 1 p:stä 1933 saman vuoden loppuun, 4 prosentin mukaan koko vuodelta 1934 3 3/4 prosentin mukaan koko vuodelta 1935 sekä 3 1/2 prosentin mukaan tammikuun 1 p:stä 1936, siitä kuitenkin vähentäen Hilma Vilhelmiina Sjöblomille suoritetut, vuonna 1931 rahassa 250 markkaa, vuonna 1932 rahassa 2,000 markkaa ja luonnossa 342 markkaa 15 penniä, vuonna 1933 rahassa 4,975 markkaa ja luonnossa 452 markkaa 70 penniä, vuonna 1934 rahassa 5,150 markkaa ja luonnosa 453 markkaa vuonna 1935 rahassa 5,425 markkaa ja luonnossa 360 markkaa sekä vuonna 1936 rahassa 550 markkaa. Sen ohessa Yrjö Evald ja Lauri Alfred Sipari velvoitettiin niinikään yhteisvastuullisesti edellämainittujen RO:ssa olleiden myötäpuoltensa kanssa korvaamaan Hilma Vilhelmiina Sjöblomin oikeudenkäyntikulut. Viipurin HO t. 7/7 1938 jätti RO:n päätöksen voimaan muun puolesta paitsi että heidän maksettavakseen tuomitusta määrästä korkoineen oli vähennettävä RO:n päätöksessä siitä vähennettäväksi määrättyjen erien sijasta Hilma Vilhelmiina Sjöblomille vuonna 1931 rahassa suoritetut 250 markkaa, vuonna 1932 luonnossa maksetut 342 markkaa 15 penniä ja rahassa suoritetut 23/5 500 markkaa, 14/6 1,000 markkaa ja 6/8 500 markkaa, vuonna 1933 luonnossa maksetut 452 markkaa 70 penniä ja rahassa suoritetut 2/3, 4/4 ja 3/5 kunakin päivänä 500 markkaa, viimeksimainitun kuun 22 p:nä 375 markkaa, 6/6 500 markkaa, 3/7 350 markkaa, 4/8 375 markkaa, 4/9 niinikään 375 markkaa sekä 4/10, 3/11 ja 4/12 kunakin päivänä 500 markkaa, vuonna 1934 luonnossa maksetut 453 markkaa ja rahassa suoritetut 4/1 500 markkaa, 2/2 375 markkaa, 3/3 500 markkaa, 4/4 375 markkaa, 3/5 500 markkaa, 4/6 375 markkaa, 4/7, 4/8 ja 3/9 kunakin päivänä 500 markkaa, 5/10 375 markkaa, 5/11 400 markkaa ja 4/12 375 markkaa, vuonna 1935 luonnossa maksetut 360 markkaa ja rahassa suoritetut 7/1 375 markkaa, 7/2, 4/3, 3/4, 6/5, 4/6, 11/7, 7/8, 5/9 ja 4/10 kunakin päivänä 500 markkaa sekä 4/11 ja 5/12 kumpaisenakin päivänä 375 markkaa sekä vuonna 1936 rahassa maksetut 9/1 300 markkaa ja 11/2 250 markkaa. KKO t. katsoi, ettei ollut esitetty syytä HO:n tuomion muuttamiseen muun puolesta kuin että, koska oli selvitetty Hilma Vilhelmiina Sjöblomin kysymyksessäolevan saatavan Iyhennykseksi 6/8 1932 suoritetun 1,000 markkaa, HO:n tässä kohden myöntämän 500 markan vähennyksen sijasta oli vähennyksenä otettava huomioon sanotut 1,000 markkaa.