KKO 1925 II 38

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1925 II 38. T. M. Kivimäki - M. V. Sainio, holhoustiliin kuuluvien todisteiden luovuttamista ja holhoustilin moitetta koskevassa jutussa. Espoon KO p. 25/1 1922: Koskei Kivimäki ollut kieltänyt Sainion väitettä, ettei Kivimäki ollut Sainiolle antanut tilitodisteiden esittämisenkin puolesta täydellistä holhoustiliä, niin KO velvoitti Kivimäen 1,000 markan sakon uhalla, 6 kuukauden kuluessa KO:den päätöksen julistamisesta lukien, joko Espoon pitäjässä tahi jollakin toisella asianosaisten sopimalla paikkakunnalla jättämään M. V. Sainiolle täydellisen holhoustilin ja siinä tarkoituksessa myöskin esittämään kaikki sanottuun tiliin kuuluvat alkuperäiset todisteet. Turun HO t. 4/1 1923: Ei muuta muutosta kuin että kuuden kuukauden aika on luettava HO:n tuomion antopäivästä. KKO: Koska Kivimäki, jätäessään kysymyksessä olevan holhoustilin Sainiolle, oli ilmoittanut, että siihen kuuluvat todisteet olivat Sainion tarkastettavissa Kivimäen luona Turun kaupungissa, missä Kivimäki silloin asui, eikä Kivimäki ollut ollut velvollinen Sainiolle luovuttamaan sanottuja todisteita, KKO hylkäsi kanteen, mikäli siinä oli vaadittu tilitodisteiden luovuttamista, sekä velvoitti Sainion suorittamaan Kivimäelle korvaukseksi tällä KO:ssa olleista kuluista 1,500 markkaa. Mitä asiaan muutoin eli puheenalaisen holhoustilin moittimista koskevalta osalta tuli, niin koska kihlakunnanoikeuden olisi pitänyt asettaa juttu siltä osalta lepäämään, kunnes kysymys tilitodisteiden luovuttamisesta oli lainvoimaisesti ratkaistu, palauttettiin asia, mikäli se koski mainitun tilin moitetta, KO:teen.