KKO 1930 II 605

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1930 II 605. Herman Kangas y. m. -- Alma Elina Kangas y. m., kiinteistönkaupan ja sen yhteydessä tehdyn irtaimistokaupan mitättömäksi julistaminen. Herman Kangas ja Aina Lindholm olivat Ruoveden KO:ssa lausuneet, että Herman Kankaan ja Aina Lindholmin sekä Alma Elina, Anna Alina Lauri Vilho, Lempi Dagmar ja Martta Kankaan isä 28/3 1928 kuollut Antti Kangas oli kahdella 19/9 1927 laaditulla kauppakirjalla Alma Hilja, Anna Alina, Lauri Vilho, Lempi Dagmar ja Martta Kankaalle myynyt, toisella kauppakirjalla omistamansa puolen Kankaan perintötilasta Vilppulan pit. Elämäntaipaleen kylässä 25,000 markan kauppahinnasta sekä toisella kauppakirjalla Kankaan tilalla sijaitsevan irtaimiston 5,000 markan kauppahinnasta. Mutta koska Martta Kangas kauppojen tekoaikana oli ollut alaikäinen eikä hänellä ollut niissä ollut laillisesti määrättyä edunvalvojaa, Herman Kangas y. m. olivat vaatineet, että kysymyksessä olevat kaupat julistettaisiin mitättömiksi sekä että Alma Elina Kangas, omasta puolestaan ja Martta Kankaan holhoojana, y. m. velvoitettaisiin luovuttamaan puheenalainen tilanpuolisko ja edellämainittu irtaimisto Antti Kankaan kuolinpesälle. KO 5/4 1929: koska Martta Kangas kysymyksessä olevan Kankaan perintötilan puolikkaasta tehdyn kaupan aikaan oli ollut alaikäinen ja niin ollen oikeudeton tekemään sanottua kauppaa, eikä se seikka, että hänelle määrätyt edunvalvojat, hänen uskottu miehensä Arvid Ala-Ajos ja hänen holhoojansa Alma Elina Kangas vasta Antti Kankaan kuoleman jälkeen olivat hänen puolestaan hyväksyneet puheenalaiseu kaupan, ollut voinut tehdä sitä lailliseksi, KO julisti sanotun kaupan mitättömäksi, mikäli se koski Herman Kankaan ja Aina Lindholmin oikeutta, ja Kankaan perintötilan puoliskon heidän perintöosuuksiaan vastaavilta osin Antti Kankaan jäämistöön kuuluvaksi, mutta hylkäsi kanteen, mikäli siinä oli vaadittu ylläsanotun irtaimistosta tehdyn kaupan mitättömäksi julistamista. Turun HO 20/6 1930: koska Antti Kankaan oli katsottava myydessään edellämainituilla kauppakirjoilla Alma Elina, Anna Alina, Lauri Vilho, Lempi Dagmar ja Martta Kankaalle kysymyksessä olevan Kankaan tilan puoliskon ja ylläsanotun irtaimiston tulleen noissa kaupoissa antamistaan tahdonilmaisuista sidotuksi, niin ettei hänellä ollut yksinomaan sillä perusteella, että Martta Kangas kauppojen tekoaikana oli ollut alaikäisyyden vuoksi vajavaltainen ja ilman laillista edustajaa, oikeutta saada sanottuja kauppoja julistetuiksi mitättömiksi, eikä Herman Kankaalla ja Aina Lindholmilla Antti Kankaan perillisinä ollut kauppojen moittimiseen nähden parempaa oikeutta kuin Antti Kankaallakaan, HO, kumoten KO:n päätöksen, hylkäsi Herman Kankaan y. m. kanteen konaisuudessaan. KKO (oikeusneuvokset Hirvinen, Neovius ja Idestam) t. harkitsi oikeaksi, kumoten HO:n tuomion ja muuttaen KO:n päätöstä, KO:n mainitsemilla perusteilla julistaa kysymyksessä olevat, Kankaan perintötilan puolikkaasta ja sanotulla tilalla olevasta irtaimistosta tehdyt, yhtenä oikestoimena pidettävät kaupat mitättömiksi, mikäli ne estivät Herman Kangasta ja Aina Lindholmia saamasta heille isänsä Antti Kankaan jälkeen tulevia perintöosuuksia mainituista Kankaan perintötilan puolikkaasta ja irtaimistosta. (Oikeusneuvokset Sarva ja Gylling: koska Antti Kangas päättäessään puheenalaiset kaupat oli tiennyt Martta Kankaan alaikäiseksi ja nuo kaupat senvuoksi olivat olleet Antti Kangasta ja hänen kuoltuaan hänen oikeudenomistajiansa sitovat, sentähden ja kun Alma Alina Kangas, tultuaan määrätyksi Martta Kankaan holhoojaksi, hetimiten oli hyväksynyt mainitut kaupat ja ne, holhouslautakunnankin vahvistettua kiinteistökaupan, siten olivat käyneet lopullisiksi, oikeusneuvokset jättivät HO:n tuomion lopputuloksen pysyväksi.)