KKO 1937 II 425

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1937 II 425. Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa asuvat talolliset Tapani eli Tahvo Hänninen ja Daniel Hänninen -- talolliset Mikko Hänninen ja Israel Hänninen; uskottu mies; ulkomailla oleskelevat, joiden määrätty uskottu mies oli oikeuden luvalla myynyt heidän kotimaassa omistamansa kiinteistön, vaativat että uskotun miehen määräys ja kauppa julistettaisiin mitättömiksi, koska poissaolevien asuinpaikat oli tiedetty määräystä annettaessa ja edellytykset määräykseen niin ollen olivat puuttuneet. Tapani ja Daniel Hänninen olivat Haukivuoren KO:ssa lausuneet, että Mikkelin tuomiokunnan tuomari oli heidän veljensä Mikko Hännisen anomuksesta 2/3 1935 määrännyt Israel Hännisen Tapani ja Daniel Hännisen uskottuna miehenä hoitamaan heille äitinsä Eeva Hännisen ja veljensä Henrik Hännisen jälkeen 8/1 1915 toimitetussa perinnönjaossa joutuneita osia Haukivuoren pitäjän Häkkilän kylässä olevasta Rusilan perintötilasta RN:o 28 ja että Israel Hänninen uskotun miehen toimessaan oli 5/3 1935 tehdyllä kauppakirjalla 3,000 markan hinnasta myynyt Mikko Hänniselle sanotut Tapani ja Daniel Hännisen tilanosat sekä että KO oli päätöksillään saman maaliskuun 12 p:ltä vahvistanut väliaikaisen uskotun miehen määräyksen ja tilaosien kaupan ja niin ikään samana päivänä myöntänyt Mikko Hänniselle tuon kaupan nojalla lainhuudon 1/79 osaan Rusilan tilasta. Kun Mikko Hännisellä kuitenkin oli ollut tiedossaan Tapani ja Daniel Hännisen asuinpaikat ja edellytykset uskotun miehen määräämiseen näin ollen olivat puuttuneet eivätkä mitkään syyt myöskään olleet vaatineet Tapani ja Daniel Hännisen tilanosien myymistä, Tapani ja Daniel Hänninen olivat vaatineet, että kerrotut uskotun miehen määräykset sekä kysymyksessäolevien tilanosien kauppa ja sen nojalla myönnetty lainhuuto julistettaisiin mitättömiksi. Sittenkuin Mikko ja Israel Hänninen, väittäen ettei Tapani ja Daniel Hännisen olinpaikasta ollut viimeisten 20 vuoden kuluessa ennen riidanalaista kauppaa saatu mitään tietoja, olivat vastustaneet kannetta, KO 19/3 1936 hylkäsi kanteen toteennäyttämättömänä sekä velvoitti Tapani ja Daniel Hännisen yhteisvastuullisesti suorittamaan Mikko ja Israel Hänniselle oikeudenkäyntikulujen korvausta. Viipurin HO 25/2 1937, koskei ollut näytetty että Mikko Hänninen hakiessaan uskotun miehen määräämistä Tapani ja Daniel Hänniselle olisi tietänyt heidän asuinpaikkansa tai että kysymyksessäoleva tilanosien kauppa olisi ollut Tapani ja Daniel Hännisen etujen vastainen, jätti pysyväksi KO:n päätöksen lopputuloksen sekä velvoitti Tapani ja Daniel Hännisen yhteisvastuullisesti korvaamaan Mikko ja Israel Hänniselle heillä jutusta HO:ssa olleet kustannukset. KKO t: koska Israel Hänniselle annettu uskotun miehen määräys, vaikkapa Mikko Hänninen tehdessään sen antamisesta esityksen olisikin tuntenut Tapani ja Daniel Hännisen olinpaikan, lain mukaan oli ollut voimassa siksi kunnes tuomioistuin olisi sen asianmukaisessa järjestyksessä peruuttanut tahi Tapani ja Daniel Hänninen ilmoittautuivat itse tai valtuuttamansa toimitsijan välityksellä hoitamaan puheenaolevaa omaisuuttaan eikä jutussa tehtyä kannetta mainitun määräyksen mitättömäksi julistamisesta siis olisi pitänyt ottaa asiallisesti käsiteltäväksi, KKO jätti sen, poistaen HO:n ja KO:n siitä antamat lausunnot, varteenottamatta. Mitä tuli asiaan muuten niin koska Israel Hänniselle annettu uskotun miehen määräys hänen tehdessään kysymyksessäolevan kaupan oli ollut voimassa, sen vuoksi ja kun KO:n päätöstä maaliskuun 12 p:ltä 1935, jolla tuo kauppa oli vahvistettu ja jossa myöskin oli ollut tutkittava oliko kaupan tekemiseen ollut hyväksyttävää syytä, ei ollut väitettykään kumotun, KKO harkitsi oikeaksi jättää asian nyt puheenaolevilta kohdin HO:n tuomion lopputuloksen varaan.