KKO 1934 II 100

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

KKO 1934 II 100. Mynämäen Säästöpankki; uskottu mies; anomus, että velalliselle velkomusasiaa varten määrättäisiin uskottu mies sillä perusteella, että hänen olinpaikkansa oli tuntematon, on hylätty. Mynämäen Säästöpankki oli Laitilan KO:ssa, ilmoittaen, että pankin hallussa oli vuokraajanpojan Eino Inker Rostedt-Alivuotilan allekirjoittama, 14/12 1925 päivätty 50,000 markan määräinen, kolmen kuukauden irtisanomisin maksettava haltijavelkakirja, anonut, että koska Eino Inker Rostedt-Alivuotilan nykyinen olinpaikka oli tuntematon, uskottu mies määrättäisiin edustamaan Rostedt-Alivuotilaa tuota saatavaa irtisanottaessa sekä siinä oikeudenkäynnissä, jolla pankki aikoi Rostedt-Alivuotilalta hakea saamistaan, ehdottaen sanottuun toimeen talollista Kosti Albert Saarista, jota anomusta ja ehdotusta Uudenkirkon kunnan holhouslautakunta oli 5/5 1933 antamassaan lausunnossa puoltanut. Kuultuaan Kosti Albert Saarista asiasta KO, koska Mynämäen Säästöpankilla oli mahdollisuus oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 §:ssä mainituin tavoin päästä puheenalaisessa tapauksessa oikeuksiinsa, hylkäsi anomuksen. Turun HO 29/12 1933: ei muutosta. KKO p. harkitsi oikeaksi oikeuksien mainitseman lainkohdan sekä määräajasta velkomisasioissa 9/11 1868 ann. asetuksen 1 §:n nojalla jättää asian HO:n päätöksen varaan.