Tämä painike vie aloitussivulle

 

A rikesakosta tieliikenteessä (1989/1083) 7 §

7.1 § Henkilökohtaisen suojavälineen käyttöä koskevat rikkomukset. Henkilö- tai pakettiauton kuljettajalle ja matkustajalle voidaan tieliikennelain vastaisesta turvavyön käyttämättä jättämisestä ajon aikana määrätä sadanneljänkymmenen markan rikesakko. Samansuuruinen rikesakko voidaan määrätä myös kuljettajalle, holhoojalle tai huoltajalle tieliikennelain 88 §:n 4 momentissa säädetyn velvollisuuden laiminlyömisestä.

7.2 § (1992/24) Moottoripyörän tai moottorikelkan kuljettajalle, mopoilijalle tai 15 vuotta täyttäneelle moottoripyörän, moottorikelkan tai mopon matkustajalle voidaan malliltaan hyväksytyn suojakypärän käyttämättä jättämisestä ajon aikana määrätä sadanneljänkymmenen markan rikesakko.