Laki holhoustoimesta

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Laki holhoustoimesta (1999/442) 7:65 §

7:65.1 § Edunvalvonta tai toimintakelpoisuuden rajoitus on merkittävä holhousasioiden rekisteriin, kun:

7:65.1,1 § ) täysi-ikäiselle määrätään edunvalvoja;

7:65.1,2 § ) täysi-ikäisen toimintakelpoisuutta rajoitetaan;

7:65.1,3 § ) alaikäisen edunvalvojaksi määrätään muu henkilö kuin hänen vanhempansa;

7:65.1,4 § ) alaikäiselle määrätään 9 §:n nojalla edunvalvoja tai alaikäisen toimintakelpoisuutta rajoitetaan 19 §:n nojalla;

7:65.1,5 § ) poissa olevalle tai tulevalle omistajalle määrätään edunvalvoja.

7:65.2 § Edunvalvontaa ei kuitenkaan merkitä holhousasioiden rekisteriin, jos edunvalvojan tehtävä ei käsitä omaisuuden hoitamista eikä oikeuden valvomista jakamattomassa pesässä.

7:65.3 § Kun tuomioistuin tekee päätöksen, jonka vuoksi edunvalvonta on merkittävä holhousasioiden rekisteriin, sen on ilmoitettava asiasta edunvalvojan toimintaa valvovalle holhousviranomaiselle.