Laki holhoustoimesta

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Laki holhoustoimesta (1999/442) 9:84 §

9:84.1 § Holhoustoimen sisällöstä ja sen kehittämisestä huolehtii oikeusministeriö. Holhousviranomaisten hallinnollinen ohjaus ja kehittäminen kuuluu sisäasiainministeriölle.

9:84.2 § Holhousviranomaisena toimii maistraatti.

9:84.3 § Ahvenanmaan maakunnassa holhousviranomaisen tehtäviä hoitaa lääninhallitus.