Laki holhoustoimesta

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Laki holhoustoimesta (1999/442) 10:95 §

10:95 § Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.