Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhousasetus (1999/889) 8 §

Oikeusministerin esittelystä säädetään holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan d alakohdan, 66 §:n 3 momentin ja 95 §:n nojalla:

8 § Oikeusministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä 6 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä ja ilmoituksen tekemisestä.