Tämä painike vie aloitussivulle

 

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, joka sisältää erityisiä määräyksiä holhouksien vaarinpidosta (1898/34B) 4 §

Holhouslain (1898/34A) 59 §:n johdosta olemme Me nähneet hyväksi armossa antaa seuraavat erityiset määräykset holhouksien vaarinpidosta.

4 § Sen luettelon johdolla, jonka pappi tai seurakunnan esimies on holhouslain 32 §:n mukaan velvollinen antamaan kuolleista seurakuntalaisista, tulee Oikeuden kirjoittaa holhouskirjaan myöskin sellaiset holhoukset, joita isän tahi äidin on ilman määräystä hoidettava, kuitenkin ainoastaan kun holhunalaisella on omaisuutta, josta seikasta holhouslautakunnan on annettava tarpeellisia tietoja. Jos holhouslautakunnan tahi Oikeuden tiedoksi tulee, että vajaavaltainen, joka on laissa määrätyn holhoojan alaisena, on muutoin kuin isän tahi äidin kuoleman kautta saanut omaisuutta, niin sekin holhous kirjoitettakoon holhouskirjaan.

Merkintää holhouskirjaan ei voida erillisellä päätöksellä poistaa - katso Rovaniemen HO 30.9.1981/756 ja Kangas, Urpo: Uskottu mies holhousoikeuden järjestelmässä. Tampere: A-Tieto Oy, 1987. S. 323 av. 502.