Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 3:32 §

3:32.1 § Asianomaisen papin tahi eriuskolaisseurakunnan johtajan on kultakin puolelta vuodelta tahi jos [Keisari ja Suuriruhtinas] määrää, sitä lyhemmältäkin ajalta tehtävä ja kuukauden kuluessa sen jälkeen holhouslautakunnalle lähetettävä luettelo niistä kuolleista seurakuntalaisistansa, jotka ovat jättäneet jälkeensä holhottavia lapsia, ynnä tieto lasten nimistä sekä syntymävuosista ja -päivistä kuin myöskin siitä, elääkö jompikumpi vanhemmista.

3:32.2 § Holhouslautakunnan tulee heti tarkastaa luettelo sekä näyttää se oikeudessa ja, milloin holhooja on määrättävä, ehdottaa joku siksi. Ehdotettu kutsuttakoon myös oikeuteen sillä tavoin kuin 73 §:ssä säädetään.