(1898/34A)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 8:73 §

8:73.1 § Kutsumus tahi muu tiedonanto holhoojan määräämistä taikka holhutoimen vaarinpitoa koskevassa asiassa on haastomiehen tahi oikeuden palvelijan toimitettava palkkiosta, joka on suoritettava holhunalaisen omaisuudesta, ellei joku muu ole velvollinen sitä suorittamaan. Jos holhouslautakunta ilmoittaa asian toimenpiteen alaiseksi, pitäköön lautakunta huolta siitä, että ne henkilöt, jotka ovat asiassa kuulustettavat ja asuvat oikeuden tuomiopiirissä, saavat kutsumuksen. Jos se, joka on kutsuttava taikka saava tiedonannon, asuu tuomiopiirin ulkopuolella, pyytäköön tuomari asianmukaista hallintoviranomaista pitämään huolta kutsumisesta tahi tiedonannosta.

8:73.2 § Kutsumusta on heti noudatettava. Jos kutsuttu jääpi tulematta, saa asian kuitenkin ratkaista.