(1898/34A)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 2:17 §

2:17.1 § Jos isä, äiti tahi muu holhooja ei katso holhotin voivan alaikäisyytensä aikana saavuttaa sitä kypsyyttä ja vakavuutta, joka on tarpeen täysivaltaisuuden nauttimiseen, antakoon siitä, holhotin täytettyä kaksikymmentä vuotta, ilmoituksen oikeuteen; ja olkoon oikeudella, kuulustettuansa holhottia, valta, milloin syytä on, pitentää holhousaikaa, ei kuitenkaan yli viidenkolmatta vuoden iän.

2:17.2 § Jos vanhemmat ovat kuolleet, taikka jos holhottava muusta syystä on toisen holhouksen alaisena, saakoon sellaisen ilmoituksen tehdä myöskin joku lähimmistä sukulaisista.