Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1976/457)
(1969/343)
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 2:17 § (1983/368)

2:17.1 § (1983/368) Holhottavaksi voidaan julistaa henkilö, joka on kykenemätön huolehtimaan itseään tai omaisuuttaan koskevista asioista ja hänen taloudellinen asemansa, toimeentulonsa tai muut tärkeät etunsa ovat tämän johdosta ilmeisesti vaarassa.

2:17.2 § (1983/368) Ketään ei ole julistettava holhottavaksi, jos hänen etunsa voidaan riittävästi turvata määräämällä uskottu mies huolehtimaan hänen asioistaan.

Uskotun miehen määrääminen HolhL 66 §; Puolison velanteko-oikeuden kaventaminen AL 56 §; Lähiomainen tms. henkilö holhoojaa tai uskottua miestä korvaamassa eläke-, tuki- tai korvausasioissa eläkesäätiölaki 51 §, L valtiokonttorista 2 §, L asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta 5 §, kansaneläkelaki 35 § ja kansaneläkeasetus 51 §, kuntoutusraha-asetus 8 §, työntekijäin eläkelaki 19b §, merimieseläkelaki 21 §, valtion perhe-eläkelaki 17 §, tapaturmavakuutuslaki 42 §, sotilasvammalaki 43 §; Eläkkeen tai tuen maksaminen ilman saajan tai nostoon oikeutetun suostumusta laitokselle, lähiomaiselle tms. henkilölle kansaneläkelaki 44 § ja kansaneläkeasetus 59 §, perhe-eläkelaki 35 §, L lapsen hoitotuesta 8 §, työntekijäin eläkelaki 19b §, merimieseläkelaki 21 §, valtion perhe-eläkelaki 17 §.