(1969/343)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 2:17 § (1969/343)

2:17.1 § (1969/343) Jos holhooja katsoo, ettei holhottava alaikäisyytensä aikana tule saavuttamaan täysivaltaisuuden vaatimaa kypsyyttä ja vakavuutta, voi hän, holhottavan täytettyä yhdeksäntoista vuotta, ilmoittaa siitä oikeudelle. Oikeudella on valta, kuultuaan holhottavaa, pitentää holhousaikaa, kuitenkin enintään siihen asti kunnes asianomainen täyttää kaksikymmentäneljä vuotta.

2:17.1 § (1969/343) Jos alaikäinen on määrätyn holhoojan holhottavana, saa sellaisen ilmoituksen tehdä myös joku alaikäisen lähimmistä sukulaisista.