Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 7:66 §

7:66 § Jos erityistä omaisuutta tahi asiaa on hoidettava sen puolesta, joka sairauden vuoksi tahi muusta sellaisesta syystä itse on siihen kykenemätön, eikä ole syytä panna häntä holhouksen alaiseksi, silloin oikeus, hänen pyynnöstänsä taikka, jos hän itse ei kykene tekemään pyyntöä, sukulaisten taikka [kunnallis- tai] holhouslautakunnan esityksestä, määrätköön uskotun miehen siihen hoitotoimeen.

Uskotun miehen määräyksen ensisijaisuus holhottavaksi julistamiseen nähden HolhL 17 §; Puolison velanteko-oikeuden kaventaminen AL 56 §; Lähiomainen tms. henkilö holhoojaa tai uskottua miestä korvaamassa eläke-, tuki- ja korvausasioissa eläkesäätiölaki 51 §, L valtiokonttorista 2 §, L asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta 5 §, kansaneläkelaki 35 § ja kansaneläkeasetus 51 §, kuntoutusraha-asetus 8 §, työntekijäin eläkelaki 19b §, merimieseläkelaki 21 §, valtion perhe-eläkelaki 17 §, tapaturmavakuutuslaki 42 §, sotilasvammalaki 43 §; Eläkkeen tai tuen maksaminen ilman saajan tai nostoon oikeutetun suostumusta laitokselle, lähiomaiselle tms. henkilölle kansaneläkelaki 44 § ja kansaneläkeasetus 59 §, perhe-eläkelaki 35 §, L lapsen hoitotuesta 8 §, työntekijäin eläkelaki 19b §, merimieseläkelaki 21 §, valtion perhe-eläkelaki 17 §.