Tämä painike vie aloitussivulle

 

Kansaneläkeasetus (1956/594) 59 §

59 § Eläke maksetaan alaikäiselle eläkkeensaajalle itselleen, jollei eläkelaitos kansaneläkelain 43 tai 44 §:n mukaisesti tahi eläkkeensaajan holhoojan esityksestä muussakin tapauksessa päätä toisin.