Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 2:17d § (1983/368)

2:17d.1 § (1983/368) Holhottavaksi julistamista koskeva asia pannaan vireille hakemuksella, jos hakija itse pyytää, että hänet julistettaisiin holhottavaksi.

2:17d.2 § (1983/368) Holhottavaksi julistamista koskevan kanteen voi nostaa holhottavaksi esitetyn puoliso tai sukulainen sekä holhouslautakunta.

2:17d.3 § (1983/368) Holhottavaksi julistamisen kumoamista koskeva asia pannaan vireille hakemuksella. Hakemuksen voi tehdä vajaavaltainen ja hänen holhoojansa sekä se, jolla 2 momentin nojalla on puhevalta holhottavaksi julistamista koskevassa asiassa.