Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 2:19 § (1983/368)

2:19.1 § (1983/368) Jos holhottavaksi julistamista koskevaa asiaa ei heti voida ratkaista ja viivytys ilmeisesti vaarantaa sen etuja, jota holhottavaksi julistaminen tarkoittaa, voi tuomioistuin määrätä uskotun miehen hoitamaan hänen asioitaan, kunnes asiasta lopullisesti päätetään.

2:19.2 § (1983/368) Jollei 1 momentissa säädettyjä toimenpiteitä voida pitää riittävinä sen etujen suojaamiseksi, jota holhottavaksi julistaminen tarkoittaa, voi tuomioistuin määrätä, että hän on holhouksen alainen, kunnes asiasta lopullisesti päätetään.