(1898/34A)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 2:20 §

2:20.1 § Semmoisen asian, kuin 19 §:ssä mainitaan, ilmoittakoot oikeudelle puoliso, sukulainen taikka kunnallis- tahi holhouslautakunta. Kysymyksen mielipuolen julistamisesta holhottavaksi saa virallinen syyttäjäkin nostaa, sekä muun saman pykälän 1 momentissa tarkoitetun kysymyksen sekin, joka tahtoo tulla holhouksen alaiseksi.

2:20.2 § Jos asiaa ei voida heti ratkaista, olkoon oikeudella valta, milloin erinomaisia syitä on, panna se, jota on pyydetty asetettavaksi holhunalaisuuden tilaan, toistaiseksi holhouksen alle. Sellainen holhous lakatkoon, kun oikeus on asian lopullisesti ratkaissut.