Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 3:27 § (1983/368)

3:27 § (1983/368) Holhoojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa ja joka kykenee hoitamaan tehtävänsä moitteettomasti ja vajaavaltaisen etua silmällä pitäen. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon holhoojaksi esitetyn henkilön taito ja kokemus sekä holhoukseen kuuluvien tehtävien laatu ja laajuus.

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa (1971/14) 1 § Edellytykset virkaholhoojan määräämiselle; Sukupuolten välinen tasa-arvo holhousasioissa (sukupuoli ei ratkaise sopivuutta holhoojaksi) kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 16 artikla.