Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:35 § (1983/368)

4:35.1 § (1983/368) Holhoojalla on oikeus vajaavaltaisen puolesta antaa ja vastaanottaa tahdonilmaisuja sekä muutoinkin tehdä vajaavaltaisen puolesta tämän omaisuutta koskevia oikeustoimia. Holhooja ei kuitenkaan saa lahjoittaa vajaavaltaisen omaisuutta.

4:35.2 § (1983/368) Holhooja ei saa edustaa vajaavaltaista oikeustoimessa, jonka toisena osapuolena on holhooja itse tai hänen puolisonsa tahi joku, jota holhooja edustaa. Kun sisarusten holhoojana on sama henkilö, on hänellä kuitenkin valta edustaa sisaruksia perinnönjaossa, jos näiden edut eivät ole perinnönjaossa esitettyjen vaatimusten tai muiden jakoon liittyvien seikkojen johdosta ristiriidassa keskenään.

KKO 1964 II 43 Uskotun miehen esteellisyys todistajana

Kangas, Urpo. Uskottu mies holhousoikeuden järjestelmässä. Helsinki: A-Tieto Oy, 1987. S. 125 av. 241: "Edustamiskielto ei ..ulotu koskemaan niitä tilanteita, joissa puolisot on tuomittu lainvoimaisesti avioeroon ja vajaavaltaisen huolto uskottu toiselle puolisolle. Tälloin holhoojalla on oikeus edustaa vajaavaltaista oikeustoimessa, jonka toisena osapuolena on huollosta erotettu vanhempi." S. 127: "...holhoojalla on oikeus edustaa vajaavaltaista oikeustoimessa, joka solmitaan vajaavaltaisen ja holhoojan avopuolison [joka ei ole holhooja] välillä."