(1898/34A)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:37 §

4:37.1 § Jos holhoojia on enemmän kuin yksi, tulee oikeuden, milloin joku heistä vaatii, jakaa holhutoimen heidän kesken. Jos muutoin havaitaan olevan syytä sellaiseen jakoon, määrätöön siitä oikeus asianhaarain mukaan.

4:37.2 § Jos holhutoimi on jakamatonna, pitkööt holhoojat hallintoa yhteisesti; kuitenkin saa maksuja lainvoimaisesti suorittaa kenelle holhoojalle tahansa.

4:37.3 § Jos holhoojat ovat eri mieltä, ratkaiskoon holhouslautakunta heidän välinsä.

4:37.4 § Holhoojat, jotka pitävät hallintoa jakamatonna, olkoot siitä holhotille vastuussa yhteisesti ja toistensa puolesta; älköön kuitenkaan toinen olko velvollinen kärsimään sellaisesta toisen huolimattomuudesta taikka hairauksesta, jonka estäminen ei ollut hänen vallassaan ja velvollisuutenaan.