Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1929/241)
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:37 § (1983/368)

4:37 § (1983/368) Holhoojan on kuultava vajaavaltaista asiassa, jota vajaavaltaisen kannalta on pidettävä tärkeänä. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos vajaavaltainen ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Kuulemisesta Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artikla, HolhL 18 §, 31 §, 37 §, 47 §, 60.2 §, 61 §, verr. 70.2 §, HolhA 1 §, 2 § ja 3 §; OK 12:1 §, 12:2 §, 12:3 §, 12:5 § ja L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 §; hallintolainkäyttölaki 17 §, 18 § ja 19 §; hallintomenettelylaki 16 §.