Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhousasetus (1983/851) 3 §

Oikeusministerin esittelystä säädetään 19 päivänä elokuuta 1898 annetun holhouslain 79 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa (368/83):

3 § Jos holhottavaksi esitetty ei itse kykene valvomaan oikeuksiaan käsiteltäessä holhottavaksi julistamista koskevaa asiaa tuomioistuimessa, tuomioistuimen on viran puolesta huolehdittava siitä, että uskottu mies määrätään siinä asiassa valvomaan hänen oikeuksiaan. Samoin on tuomioistuimen meneteltävä silloin, kun holhottavaksi julistamisen kumoamista koskevassa asiassa vajaavaltaisen etu on ristiriidassa tai saattaa joutua ristiriitaan hänen holhoojansa edun kanssa.

Kuulemisesta Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artikla, HolhL 18 §, 31 §, 37 §, 47 §, 60.2 §, 61 §, verr. 70.2 §, HolhA 1 §, 2 § ja 3 §; OK 12:1 §, 12:2 §, 12:3 §, 12:5 § ja L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 §; hallintolainkäyttölaki 17 §, 18 § ja 19 §; hallintomenettelylaki 16 §

KKO 1995:210 HolhL 18 §:n soveltaminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1993:115 sukulaisten kuuleminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1981 II 145 sukulaisten kuuleminen holhoojaa määrättäessä
KKO 1966 II 69 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1961 II 44 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1960 II 44 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1950 II 188 kuuleminen uskottua miestä määrättäessä