Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 5:61 §

5:61 § Holhouksen vaarinpitoa koskevissa asioissa kuulustakoon holhouslautakunta tahi oikeus holhunalaisen lähimpiä sukulaisia, milloin katsotaan tarpeelliseksi ja se voi tapahtua ilman suurempaa ajanhukkaa. Sukulaisilla olkoon myös oikeus holhouslautakunnan luona saada holhoojan antama tili nähtäväkseen sekä holhouslautakunnalle tahi oikeudelle tehdä semmoinen esitys, johon holhouksen hoito ehkä antaa aihetta. Sama oikeus olkoon holhunalaisella itsellään, jos hänellä siihen on kylliksi ymmärrystä.

Kuulemisesta Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artikla, HolhL 18 §, 31 §, 37 §, 47 §, 60.2 §, 61 §, verr. 70.2 §, HolhA 1 §, 2 § ja 3 §; OK 12:1 §, 12:2 §, 12:3 §, 12:5 § ja L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 §; hallintolainkäyttölaki 17 §, 18 § ja 19 §; hallintomenettelylaki 16 §

KKO 1995:210 HolhL 18 §:n soveltaminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1993:115 sukulaisten kuuleminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1981 II 145 sukulaisten kuuleminen holhoojaa määrättäessä
KKO 1966 II 69 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1961 II 44 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1960 II 44 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1950 II 188 kuuleminen uskottua miestä määrättäessä