Tämä painike vie aloitussivulle

 

Holhousasetus (1983/851) 2 §

Oikeusministerin esittelystä säädetään 19 päivänä elokuuta 1898 annetun holhouslain 79 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa (368/83):

2 § Kun holhouslautakunta käsittelee asiaa joka koskee alaikäisen julistamista holhottavaksi, holhoojan määräämistä alaikäiselle tai alaikäisen lapsen holhoojan vapauttamista tehtävästään, sen on neuvoteltava asiassa sosiaalilautakunnan kanssa sekä tarvittaessa pyydettävä tältä lausunto.

Kuulemisesta Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artikla, HolhL 18 §, 31 §, 37 §, 47 §, 60.2 §, 61 §, verr. 70.2 §, HolhA 1 §, 2 § ja 3 §; OK 12:1 §, 12:2 §, 12:3 §, 12:5 § ja L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 §; hallintolainkäyttölaki 17 §, 18 § ja 19 §; hallintomenettelylaki 16 §

KKO 1995:210 HolhL 18 §:n soveltaminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1993:115 sukulaisten kuuleminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1981 II 145 sukulaisten kuuleminen holhoojaa määrättäessä
KKO 1966 II 69 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1961 II 44 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1960 II 44 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1950 II 188 kuuleminen uskottua miestä määrättäessä