Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 5:60 §

5:60.1 § Jos oikeus, jossa holhous on kirjaan pantuna, harkitsee että sen holhouksen hoidosta voipi soveliaammin pitää vaaria toinen oikeus, sen vuoksi että holhunalainen asuu sen tuomiopiirissä taikka siellä hallitsee kiinteistöä tai harjoittaa liikettä, josta hänellä on päätulonsa, olkoon sillä valta päättää, että holhous on sen toisen oikeuden alaiseksi siirrettävä, ja ilmoittakoon sen viivyttelemättä sanotulle oikeudelle, jonka on päätöksestä annettava tieto tuomiopiirinsä asianomaiselle holhouslautakunnalle. Samojen perusteiden mukaan saa holhouksen valvonnan siirtää toiselta holhouslautakunnalta toiselle saman oikeuden tuomiopiirissä.

5:60.2 § Ennenkuin holhous päätetään siten siirtää, on holhoojaa, niin myös sitä holhouslautakuntaa, jonka valvottavana holhous on, asiasta kuulustettava.

Kuulemisesta Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artikla, HolhL 18 §, 31 §, 37 §, 47 §, 60.2 §, 61 §, verr. 70.2 §, HolhA 1 §, 2 § ja 3 §; OK 12:1 §, 12:2 §, 12:3 §, 12:5 § ja L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 11 §; hallintolainkäyttölaki 17 §, 18 § ja 19 §; hallintomenettelylaki 16 §

KKO 1995:210 HolhL 18 §:n soveltaminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1993:115 sukulaisten kuuleminen uskottua miestä määrättäessä
KKO 1981 II 145 sukulaisten kuuleminen holhoojaa määrättäessä
KKO 1966 II 69 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1961 II 44 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1960 II 44 holhottiehdokkaan kuuleminen
KKO 1950 II 188 kuuleminen uskottua miestä määrättäessä