(1969/843)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:40 §

Älköön holhooja, holhouslautakunnan luvatta, holhouksenalaisen puolesta:

4:40,1 § vastiketta antamalla hankkiko kiinteätä omaisuutta;
4:40,2 § myykö tai myytäväksi hakkauttako metsää holhotin kiinteistöstä, ellei hakkaus tapahdu asiantuntijan laatiman ja holhouslautakunnan hyväksymän metsänhoitosuunnitelman mukaan;
4:40,3 § lyhyemmäksi ajaksi, kuin 39 §:ssä mainitaan, tehkö vuokra-välipuhetta maalla olevan kiinteän omaisuuden, paitsi torppain, nautinnosta;
4:40,4 § (1969/843) ottako muuta lainaa, kuin valtion myöntämää tai takaamaa opintolainaa, taikka menkö vekselisitoumukseen tahi vastuuseen toisen velasta.