(1898/34A)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:43 §

4:43.1 § Rahat, joita ei omaisuuden hoidossa tarvita, on holhoojan pantava korkoa kasvamaan ostamalla varmoja arvopapereita tahi antamalla lainaksi vakuutta, etupäässä kiinnitystä tahi muuta panttia vastaan, taikka sijoittamalla yleisen valvonnan alaiseen rahalaitokseen.

4:43.2 § Kun erityiset asianhaarat vaativat, on holhouslautakunnalla valta sallia käyttää muitakin kuin tässä mainittuja keinoja holhunalaisen varain kartuttamiseksi.

4:43.3 § Älköön holhooja omassa nimessään antako lainaksi holhottinsa varoja taikka muutoin itse käyttäkö hänen omaisuuttansa.