Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:43 § (1983/368)

4:43.1 § (1983/368) Vajaavaltaiselle on jätettävä se omaisuus, jota vajaavaltainen tarvitsee henkilökohtaista käyttöään varten, sekä käteisvaroja se määrä, jota vajaavaltaisen tarpeisiin ja muihin olosuhteisiin nähden on pidettävä kohtuullisena.

4:43.2 § (1983/368) Holhoojan on säilytettävä vajaavaltaisella omaisuus, jota tämä vajaavaltaisuuden kestäessä tai myöhemmin tarvitsee asumista tai elinkeinon harjoittamista varten tahi jolla muutoin on vajaavaltaiselle erityistä arvoa.

4:43.3 § (1983/368) Muu omaisuus, jota ei ole käytettävä vajaavaltaisen elatukseen tai muutoin vajaavaltaisen tarpeisiin, on sijoitettava siten, että sen säilyttämisestä on riittävä varmuus ja että sille saadaan kohtuullinen tuotto.

KKO 1936 I 31 "riittävä varmuus" - vahingonkorvaus ja vakuudeton laina