(1898/34A)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:46 §

4:46 § Ellei holhooja tyydy holhouslautakunnan semmoisesta asiasta antamaan päätökseen, josta tässä luvussa säädetään, olkoon hänellä valta saattaa asia oikeuden tutkittavaksi, kaupungissa kolmenkymmenen päivän kuluessa ja maalla seuraavissa lakimääräisissä käräjissä sen jälkeen kuin päätös on hänelle ilmoitettu. Sama valta olkoon isällä tahi äidillä 34 §:n 1 momentissa mainitussa tapauksessa.