Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1980/398)
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 4:46 § (1983/368)

4:46 § (1983/368) Jos holhooja on tyytymätön holhouslautakunnan päätökseen tässä luvussa mainitussa asiassa, hänellä on oikeus saattaa asia tuomioistuimen tutkittavaksi viimeistään siinä istunnossa, joka ensiksi pidetään kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun hän sai tiedon päätöksestä.