Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 5:50 § (1929/241)

5:50.1 § (1929/241) Holhouslautakunnan on lähinnä katsottava, että sen alaiset holhoojat asianmukaisesti pitävät huolta holhunalaisista ja heidän omaisuudestaan. Jos holhouksen vaarinpitoon nähden on tarpeen semmoinen toimenpide, joka on oikeuden asia, on lautakunnan ilmoitettava se oikeudelle; olkoon kuitenkin oikeudella valta ilman lautakunnan esitystäkin ryhtyä sellaiseen toimenpiteeseen.

5:50.2 § (1929/241) Jos aviopuolisoista toinen on kuollut ja eloonjäänyt menee uusiin naimisiin, on holhouslautakunnan, milloin alaikäisiä perillisiä on, pidettävä huoli siitä että ositus viipymättä toimitetaan.

5:50.3 § (1929/241) Holhooja olkoon velvollinen hoidostansa antamaan niitä tietoja, joita lautakunta ehkä häneltä vaatii.

Holhouslautakunnan oikeus saada tietoja vakuutusyhtiöltä Vakuutussopimuslaki 70 §, väestörekisterin pitäjältä HolhL 32 §.