(1898/34A)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 5:56 §

5:56.1 § Oikeus määrätköön, milloin asianhaarat vaativat, että holhoojan on, jos hän tahtoo holhutoimessaan pysyä, annettava vakuus holhotin omaisuudesta. Jos holhooja siihen suostuu, tutkikoon oikeus taikka, oikeuden käskystä, holhouslautakunta, onko vakuus pätevä, ja oikeus määrätköön miten sitä vakuutta on holhotin kustannuksella säilytettävä.

5:56.2 § Jos holhooja omistaa kiinteätä omaisuutta, saakoon oikeus, holhoojan siihen suostumattakin, määrätä kiinteistön edellämainittua tarkoitusta varten vissistä summasta kiinnitettäväksi, ja on uskottu mies valittava ajamaan kiinnitysasiaa holhunalaisen kustannuksella. Jos määräys on annettu ilman holhoojan suostumusta, olkoon hänellä oikeus luopua holhutoimesta, mutta päätös menköön kuitenkin täytäntöön.