Holhouslaki

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös
(1898/34A)

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 5:56 § (1929/241)

5:56 § (1929/241) Oikeus määrätköön, milloin asianhaarat vaativat, että holhoojan on, jos hän tahtoo pysyä holhoustoimessaan, annettava vakuus holhotin omaisuudesta. Jos holhooja siihen suostuu, tutkikoon oikeus taikka, oikeuden käskystä, holhouslautakunta, onko vakuus pätevä, ja oikeus määrätköön, miten vakuus on holhotin kustannuksella säilytettävä.