(1898/34A)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 5:57 §

5:57.1 § Jos holhooja julistetaan holhunalaiseksi, taikka jos hän on luovuttanut omaisuutensa velkojilleen tahi oikeuden päätöksellä siihen velvoitettu, on hän katsottava heti erotetuksi holhutoimestaan.

5:57.2 § Jos muuten ilmaantuu joku seikka, jonka nojalla holhooja 28 §:n mukaan ei enää saa pitää holhutointa taikka jos holhooja on oleellisesti laiminlyönyt tahi rikkonut velvollisuuttansa, erotettakoon oikeuden päätöksellä holhutoimestaan.

5:57.3 § Vanhempia älköön kuitenkaan erotettako alaikäisen lapsensa kasvattamisen oikeudesta, elleivät he ole törkeästi väärinkäyttäneet sitä valtaa, joka heillä on lapsen suhteen, tahi muuten pahoin laiminlyöneet vanhemmanvelvollisuuksiaan, taikka siveettömällä tai pahantapaisella elämällään tahi ilmeiseltä kykenemättömyydellään lasta kasvattamaan pane sen kasvatusta alttiiksi. Kun sellaista syytä ilmaantuu, ilmoittakoon holhouslautakunta sen oikeudelle.