(1936/53)

 Tämä painike vie aloitussivulle

 Aloitussivu
Ylös

Tämä säännös ei ole enää voimassa

holhouslain (1898/34A) 5:57 § (1936/53)

5:57.1 § (1936/53) Jos holhooja julistetaan holhouksenalaiseksi taikka jos hän on luovuttanut omaisuutensa velkojilleen tahi oikeuden päätöksellä siihen velvoitettu, on hän katsottava heti erotetuksi holhoustoimestaan.

5:57.2 § (1936/53) Jos muuten ilmaantuu joku seikka, jonka nojalla holhooja 28 §:n mukaan ei enää saa pitää holhoustointa, taikka jos holhooja on oleellisesti laiminlyönyt tahi rikkonut velvollisuutensa, erotettakoon oikeuden päätöksellä holhoustoimestaan.