Tämä painike vie aloitussivulle

 

L eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista (1929/379) 36 §

36 § Mitä 31 §:ssä säädetään määrätyn lain soveltamisesta alaikäisyyden vaikutuksiin ja holhoojan toimivaltaan, on vastaavasti sovellettava, kun vajavaltaisuus perustuu holhottavaksi julistamiseen. Sellaiseen vajavaltaisuuteen saatakoon kuitenkin, milloin kuuluttamista 35 §:n mukaan ei ole tapahtunut, tässä valtakunnassa vedota ainoastaan sitä vastaan, joka siitä huolimatta on tiennyt tai jonka olisi pitänyt tietää holhottavaksi julistamisesta.