Tämä painike vie aloitussivulle

 

A eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta (1929/419) 12 §

12 § Jos tuomioistuimelle sen käsitellessä holhousasiaa on tarpeen sellainen selvitys, josta eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 29 §:ssä tai 33 §:n 1 momentissa on puhe, tulee tuomioistuimen hankkia tämä selvitys ulkoasiainministeriön välityksellä.