Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa (1971/14) 2 §

2 § Kunnan holhouslautakunta voi nimetä edellä 1 §:ssä tarkoitettuja holhouksia hoitamaan henkilöitä, jotka ovat suostuneet toimimaan holhoojina 3 ja 4 §:ssä säädetyin edellytyksin. Nimeämisestä on ilmoitettava sille tuomioistuimelle, jonka tuomiopiiriin kunta kuuluu. Jos suostumus on peruutettu, on siitäkin tehtävä ilmoitus.