Tämä painike vie aloitussivulle

 

Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa (1971/14) 4 §

4.1 § Sellaisen holhoojantoimen hoitamisesta, joka on uskottu 2 §:ssä tarkoitetulle henkilölle, suoritetaan kunnan varoista kohtuullinen palkkio, jollei holhotin varoista tulevaa palkkiota ole holhoojan työmäärään ja vaivaan nähden katsottava riittäväksi.

4.2 § Hakemus palkkion suorittamisesta on holhoojan tehtävä holhouslautakunnalle vuositilin yhteydessä taikka, milloin vuositiliä ei tarvitse antaa, kultakin kalenterivuodelta ennen seuraavan vuoden huhtikuun 1 päivää. Holhouslautakunta vahvistaa holhoojalle kunnan varoista maksettavan palkkion määrän ja antaa holhoojalle sitä koskevan todistuksen.